Donacjomaty

Donacjomat - urządzenie dedykowane dla instytucji pożytku publicznego. Samoobsłogowy w pełni donacjomat pozwala na przyjmowanie w ogólnodostępnym miejscu datki lub opłaty za pomocą kart. System skłąda się z urządzenia, dedykowanej obudowy oraz systemu centralnego do podglądu wpłat. System posiada moduł do generownia PITów w celu automatycznego rozliczenia podatku od złożonego datku. Główne zastosowanie to kościoły oraz parafie kościelne.

 

Donacjomat - zabudowa w drewnie